Анализатори на мляко Lactoscan Анализаторът на мляко Лактоскан е разработен, за да осигури качеството на млякото още от първата стъпка на млекосъбирателния процес. Лактоскан апаратите са произведени изключително под контрола и сертификацията на CE (удостоверение за електронна безопасност) и ISO 9001:2000.  
©2018 Виталика ЕООД. Всички права запазени. 

Брошури - изтегляне

Уважаеми клиенти можете да изтеглите брошурите на Лактоскан на български език в pdf-формат
Анализатор на мляко Лактоскан Технология: Лактоскан са разработени на базата на нова ултразвукова  технология от висок клас. Ултразвуковият процес се  базира на измерването на скоростта на ултразвука в  млякото и млечните продукти. Всички резултати от  Лактоскан се базират на директни измервания на  контролните характеристики на млякото, което означава  достоверни резултати. Ултразвуковата технология  надминава основните недостатъци на Инфрачервената технология. С помощта на  технологията в Лактоскан ние можем да: правим проби на студено мляко до 5°C; няма  нужда от периодична калибровка, а киселиността на млякото не влияе по никакъв  начин на резултатите на анализираните проби.   Съдържанието и свойствата на нормалното мляко варират в зависимост от много и  различни фактори. Това дава възможност за злоупотреби и подправяне на млякото по  различни начини, а понякога и без да има видими промени в неговите характеристики  (плътност, мазнини, твърди вещества, сух безмаслено остатък). Различни субстанции  могат да бъдат добавени към нормалното мляко или да се отнеме част от неговата  масленост. Млякото е подправено, тогава когато са добавени необичайни вещества или  е отнета масленост.  1. Подправяне с цел увеличаване обема на млякото – добавена вода, извличане на  масленост, двойна фалшификация (едновременно добавяне на вода и извличане на  масленост), добавяне на суроватка или друг вид течности   - Добавена вода – най-честата фалшификация. Намаляване на всички характеристики  и параметрите за качествен контрол на млякото (плътност, масленост, твърдо  вещество, сух безмаслен остатък).    - Отнемане на маслеността – най-често, при вечерно доене, когато млякото е  безмаслено или е добавено обезмаслено към пълномаслено мляко. Характеристиките на  млякото се променят, както следва: увеличава се плътността, тъй като когато  обезмасленото мляко е 20%, плътността се увеличава със степен 1 DEN; маслеността  намалява пропорционално до степента на обезмасленото мляко; твърдите вещества  също намаляват, СБО не се променя значително.    - Едновременно добавена вода и отнемане на масленост. Контролните качества на  млякото са променени, както следва: плътността остава непроменена или е слабо  покачена/намалена в зависимост от степента на добавена вода или обезмаслено мляко;  маслеността е рязко намалена и зависи от количеството добавена вода и обезмаслено  мляко; твърдите вещества са значително намалени; СБО намалява пропорционално на  степента на добавена вода, но не се влияе от обезмасленото мляко.  2. Фалшификации, в случаите на добавяне на необичайни вещества. Целта е да се  прикрие друг вид фалшификация или да се предотврати прокисването на млякото.  Използват се брашно или нишесте, когато е добавена вода в млякото, и сода  бикарбонат, когато млякото е с висока киселинност и различни асептични вещества.   - Добавена вода и допълнително брашно или нишесте. Целта е да се увеличи  плътността на млякото.    - Добавена вода, сол и захар. Вкусът на млякото не се променя и това позволява  добавяне на до 15% вода. Останалите характеристики – масленост, плътност, СБО  намаляват.    - Добавена вода и Урея. Увеличава се плътността, намалява титър киселинността, но  се забавя ферментацията.    - Добавена вода и сухо обезмаслено мляко. Увеличава се плътността и се прикрива  добавената вода.    - Суроватка в млякото. При добавяне на този остатъчен продукт плътността не се  променя значително. Най-добрият показател за подобна фалшификация е маслеността  – прави се сравнение с проба от прясно издоено мляко.  3. Смес на различни видове мляко. Смес от козе, овче и краве мляко и продажбата  му като овче; обезмаслено краве мляко смесено с пълномаслено биволско и  продажбата му за овче мляко и т.н.  Оводняване:  Добавената вода разрежда млякото и намалява  стойността на контролните му качества – плътност,  масленост, твърдо вещество, СБО. Поради кърмене и  под влиянието на други фактори, нормалните  колебания в тези показатели допускат добавянето на  малко количество вода. Но за да се докаже  оводняването и да се определи в какъв процент е фалшификацията трябва да се  сравни с прясно издоено мляко.  Обезмаслено мляко:  Млякото най-често се обезмаслява чрез събиране на каймака от млякото издоено  вечерно време, когато голяма част от маслото се събира на повърхността на млякото  или чрез добавяне на обезмаслено мляко към нормалното мляко. В резултат на тази  фалшификация съдържанието на масло намалява, така също се влошават качеството и  хранителните характеристики на млечните продукти.  Доказване на двойна фалшификация: Комбинирана (двойна) фалшификация на млякото има тогава,  когато са приложени едновременно две фалшификации –  добавена вода и намаляване на маслеността. Целта е запазване  на плътността.  Повече информация можете да намерите в on-line брошурите на Лактоскан 
 BG  BG  BG  BG  BG  BG  BG  BG
Брошура технологии Брошура Лактоскан SP Брошура Лактоскан S Брошура Лактоскан SCC