Начало За нас Услуги Консумативи Породи Съвети Каталог Контакти Световният лидер в технологиите за изкуствено осеменяване Виталика ЕООД предлага цялата гама продукти на Minitube -световен лидер в технологиите за изкуствено осеменяване. Пълна гама консумативи: пистолети, покривни пипети, паети, ръкавици, ножчета за рязане на паети, термометри за размразяване на паети, изкуствени вагини, събирателни чашки и разредители за семенна течност, метални пинсети за работа с течен азот.  Пълна гама консумативи за изкуствено осеменяване в животновъдството. Lorem Ipsum Dolor

Партньорство с

Trans-World Genetics - САЩ

Trans-World Genetics (TWG) е c повече от 30 годишен опит в сферата на износа на семенен материал от говеда, ембриони и живи животни. TWG произвежда годишно над 1 милион дози семенен материал, който изнася за водещи потребители на качествен семенен материал в Европа, Северна и Южна Америка. Продуктите на TWG се характеризират с най-високо генетично качество и изключителна заплодяемост. Мисията на TWG е увеличаване рентабилността на производителите на млечни продукти в световен мащаб.
Съвети на специалиста Lorem Ipsum Dolor Lorem Ipsum Dolor

Представяме Ви

German Genetics International

GmbH - Германия

German Genetics International GmbH (GGI) представлява на световния пазар на генетика за говедовъдство девет водещи немски говедовъдни организации с над 30 000 ферми и повече от 1 милион расови животни. GGI е добре позната на международния пазар от 20 години. С износа на семенен материал от говеда в повече от 70 страни и за международни организации, GGI се превърна в център за консултации и проекти за развъждане в областта на говедовъдството по целия свят.

Belgian Blue Group - Белгия

Belgian Blue Group (BBG) и неговият представител за България - Виталика ЕООД са единственият доставчик на белгийско синьо-бяло говедо и семенен материал с доказана рентабилност. Белгийското синьо-бяло говедо е ефективно търговско решение за производство на телета и кръстоски за месо. Белгийската селекционна програма за развъждане на BBG е разработена върху повече от 98% от тази порода и е най-сигурният източник на генетично подобрение.
Ултразвуков скенер imaGo Холщайн
Ултразвукови скенери Ранна диагностика на бременност при говеда, овце, свине и коне на 28-30 ден благодарение на висококачествените ултразвукови скенери на френската компания ECM®
Нашите партньори
©2018 Виталика ЕООД. Всички права запазени. 
Белгийско синьо-бяло говедо Белгийско синьо-бяло говедо

РЕВОЛЮЦИЯ – Геномна оценка – не е никак сложно 

Едно от основните изисквания за успешното млекопроизводство е генетиката. Без

правилната генетика и нейното добро управление вашият бизнес няма да достигне

пълния си потенциял, т.е. вашата инвестиция няма да генерира възможно най-

голямата печалба. Необходимо е използването на сексирана сперма за по-бърз

генетичен прогрес на стадото. На разположение са и нови инструменти като

геномна оценка и класификация на стадото, които могат да дадат допълнително

ускорение на генетичния прогрес. Използвайки само на най-добрата част от

стадото за призводство на ремонтни юници, вие имате  нова възможност за

повишена ефективност на селекционната програма.

Млекодайни говеда, генотипирани в САЩ,

всяка година (хиляди глави ) 1. Зеленият

цвят –женско 2. Жълтият цвят – мъжко

Селекцията на кравите не подобрява

генетиката на стадото, подобряват я

биците, които се използват в това

стадо. В България са представени

повечето водещи световни компании

по изкуствено осеменяване и достъпът

до елитна генетика не е проблем. Проблемът е в използването на тази генетика

при липса на обективна информация на съвременно ниво за развъдната стойност

на кравите. Широко използваният в света (но не и в България) метод на геномна

оценка на развъдната стойност дава бързо и лесно решение на този проблем. При

индивидуална оценка на животните в стадото по международно приети показатели

и стандарти е възможно тяхното класиране по развъдна стойност (индекс).

 

Маркери за % протеин                                              Маркери за заплодяемост на дъщерите

Използвайки друг съвременен инструмент в говедовъдството – сексирана сперма –

за производство на юници с цел ремонт се използва само елитната част на стадото

– около 40% от животните за осигуряване на 30% годишен ремонт. Останалите

юници и крави се осеменяват с Ангус за по-добра заплодяемост и леки отелвания,

както и за повече и по-качествено месо.

Етапите на геномната оценка са:

1.

Извличане на ДНК (от луковици на косми, телесна тъкан, кръв)

2.

Изследване на полиморфизма на единични нуклеотиди (SNP’s) при

използване на специално разработени микрочипове за говеда на компанията

Илюмина (Illumina, USA)

3.

Сравняване на получените резултати със съществуващата база данни и

определяне на геномната развъдна стойност на животното (индекс)

   Има три начина на работа за получаване на геномна оценка и като пример ще

посоча САЩ, където CDCB (Council of Dairy Cattle Breeding – Съвет по Развъждане

на Млекодайни Крави) разполага с най-голямата база данни в свта, съответно

надежността на оценката е най-висока.

1.

Изпращане на проба (косми с луковиците) и родословие в електронен формат

до Холщинската Асоциация на САЩ. Те регистрират животното (струва $10) и

препращат пробата в лабораторията на Neogen (за международни клиенти).

Лабораторията изпраща по електронен път резултатите от изследването на CDBC.

След изчисляване на индекса резултатите се изпращат по електронен път до

Холщинската Асоциация и от там обратно до клиента. При използване на Geneseek

микрочип с ниска плътност за изследване на полиморфизма (30К) цената на

услугата е $58. Тази услуга се ползва за повечето крави и юници. За елитни крави

и юници, предназначени за ембриотрансфер и бикопроизводство се използва

Geneseek Ultra микрочип с висока плътност (150К) и услугата струва $135. За

международни клиенти CDBC също има допълнителна такса от $7 на животно.

Разликата при използването на двата микрочипа е в надежността на оценката.

2.

Извличане на ДНК в лаборатория в собствената страна и изпращането на ДНК

пробата на хартиен носител до Холщинската Асоциация на САЩ. Това значително

намалява цената на услугата и ускорява получаването на резултаите.

3.

Извличане на ДНК и изследване на полиморфизма на единичните нуклеотиди

в собствената страна, след което резултатите се изпращат по електронен път до

Холщинската Асоциация в САЩ за съвместна обработка с базата данни на CDCB.

Такава организация прави цената на услугата в САЩ в пъти по-ниска от вариант 1,

като дава възможност за централизиран контрол на селекцията и създаване на

съвременна база данни в собствената страна. За целта е необходимо закупуването

на апаратура, съвместима за работа с микрочиповете на Илюмина, разработени

специално за говеда (и биволи) и доставката на необходимия брой чипове. Една от

най-ефективните машини предлагани от Илюмина в момента е HiSec 2500

Sequensing System, а с най-ниска цена и широкоразпространен е микрочипа на

Илюмина Infinium Bovine SNP50 BeadChip (50К). Чипът е за паралелно изследване

на 24 проби и се използва също и за установяване на произход и нежелани

рецесивни гени.

    

В базата данни на CDBC за сега има

1.4 милиона генотипа. През 2009

година базата данни на САЩ е

обединена с тази на Канада. През

2013 се включват Италия и

Великобритания, а през 2015 –

Интербул и Дания. През 2016 започва

обмен на данни с Германия и

Швейцария. В момента се предлага

геномна оценка за породите Холщайн,

Джерсей и Кафява Швейцарска. Предлагат се и тестове за развъдната стойност на

хибридни животни от тези три породи. В месодайното говедовъдство вече се прави

геномна оценка не само на най-разпространената порода Ангус, но и на животни

от промишлени стада без съществуваща до сега развъдна работа (родословия,

бонитировка и т. н.), където животните най-често са многопородни кръстоски.

    През април 2015 в САЩ е направено изследване на 880 797 холщайнски

генотипа от 44 страни (203 637 от чужбина). Надежността на геномната оценка на

развъдната им стойност е била много по-висока в сравнение с оценката им по

произход, като данните между отделните страни са били съпоставими. Експертите,

участвали в това изследване, препоръчват на страни с ограничена популация на

млекодайни крави или страни без добре развита система за събиране на данни и

селекционни програми, да прилагат геномната оценка при използването на

съществуващите големи бази данни. Това ще направи възможно животните от

различни страни да имат обща оценка с един и същи мащаб.

     Дейността на Българските развъдни асоциации по говедовъдство трябва да се

ограничи само до поддържането на родословните книги и изготвянето на случните

планове, като тези услуги трябва да се заплащат от фермерите за сметка на

субсидиите, които получават. Освободените по-този начин средства могат да се

използват за организиране на съвременна селекция при внедряване на геномна

оценка в говедовъдството.

     Съвета по генетични ресурси  трябва да поеме цялата организация и

координация на геномната оценка и да даде тласък на говедовъдната селекция в

България за по-бързо излизане от блатото.

Канада – Тодор Арбов – експерт

HiSec 2500 Sequensing System

HiSec 2500 Sequensing System

Съвети